امروزه شرکت‌های ساخت و ساز در مشهد بیش از دهه‌های گذشته مشغول به فعالیت هستند. هر چند که این شرکت‌ها در فضایی رقابتی با هم هستند و همواره تلاش می‌کنند تا عملکرد خود را بهبود ببخشند اما اکثر آن‌ها در رسیدن به این هدف خود موفق عمل نمی‌کنند. یکی از دلایل عدم موفقیت یک شرکت ساخت و ساز در مشهد، غفلت از اهمیت ارزیابی عملکرد و بازبینی نتایجشان است. اهمیت این موضوع در یافتن نقاط قوت جهت افزایش و نقاط ضف جهت کاهش آن‌ها است. در این نوشتار به بررسی اهمیت الگویی برای ارزیابی عملکرد و انواع مدل‌های ارزیابی در صنعت ساخت و ساز می‌پردازیم.

بخش طراحی به عنوان اصل و پایۀ اولیۀ هر صنعتی تاثیر بسزایی در نتیجۀ نهایی کار خواهد داشت، صنعت ساخت نیز از این قاعده مستثنی نیست. اثر بخشی فرایند طراحی در شرکت ساخت و ساز در مشهد تأثیر بسزایی در فرایندهای پی‌آمد در ساخت پروژه و همچنین در کیفیت پروژه دارد. پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که درصد بالایی از خطاها و نقایص مرحلۀ ساخت، در نتیجۀ تصمیمات و اقداماتی است که در مرحلۀ طراحی اتخاذ می‌شوند. با وجود این، مطالعات اندکی در زمینۀ مدیریت فرایند طراحی صورت گرفته است.

شرکت معماری و دکوراسیون داخلی کارمانی در مشهد با بیش از 25 سال سابقه در سطح ایران و حتی فراتر از مرزهای آن مشغول به کار است. از مهم‌ترین ویژگی‌های کارمانی تبحر و مهارتی است که همواره مورد ارزیابی است. نتایج شرکت معماری و دکوراسیون داخلی کارمانی، همواره مورد بازیابی و ارزیابی است. در این سال‌ها که شرکت کارمانی مشغول به فعالیت است، فرایندهای طراحی و نتایج ساخت و ساز در این شرکت مورد بازبینی و نقد قرار می‌گیرد، نقاط قوت و ضعف بررسی می‌شوند و اعضای گروه همواره در حال به روز رسانی دانش و مهارت‌های خود در سطح بین‌المللی هستند. اعضای این گروه از طریق تماس یا با مراجعۀ حضوری، آمادۀ مشاوره و خدمت رسانی به کارفرمایان محترم هستند.

مطالعه بیشتر: فرآیند انجام پروژه شرکت معماری در مشهد

فرآیند ساخت و ساز در مشهد

برنامه‌ریزی در فرایند طراحی شرکت ساخت و ساز در مشهد

پژوهش‌های متعددی اذعان کرده‌اند که برنامه‌ریزی و کنترل فرایندهای طراحی در شرکت ساخت و ساز در مشهد جای خود را به بی‌نظمی داده است. چیزی که موجب ارتباطات ضعیف، تخصیص غیرصحیح منابع، فقدان هماهنگی‌ها و تصمیم گیری‌های غیرمعقول شده است. با نگاهی به وظایف مهندسان مشاور شامل مطالعات امکان سنجی، برنامه‌ریزی، طراحی اولیه، توسعۀ طراحی، تهیۀ اسناد مناقصۀ مدیریت ساخت و نگهداری پس از ساخت، جایگاه مهندسان مشاور در فرایند طراحی و اجرای پروژه‌ها مشخص می‌شود. لذا ارزیابی و بهبود عملکرد شرکت‌های مهندسی مشاور نه فقط باعث رشد و ارتقاء شرکت‌های مذکور می‌شود، بلکه رشد صنعت ساخت را نیز به دنبال خواهد داشت.

از منظر بهبود عملکرد، شرکت ساخت و ساز در مشهد جهت کسب، حفظ و توسعۀ مزیت رقابتی، نیازمند طراحی و ارزیابی عملکرد هستند. ارزیابی عملکرد، فرایند کمی کردن کارایی ‎و اثربخشی عملیات است. به عبارتی ارزیابی عملکرد، فرایندی است که مشخص می‌کند یک شرکت ساخت و ساز به چه میزان در دستیابی به اهداف خود موفق بوده است. ‏هدف از ارزیابی عملکرد، مستندسازی عملکرد به منظور مشخص شدن قابلیت‌های سازمان، بهبود عملکرد، رسیدن به نتایج بهتر و افزایش اثربخشی منابع است. با این حال، خلاء نگاه سیستمی و ساختارمند به مقولۀ ارزیابی عملکرد در شرکت‌های معماری مشهود است. به نحوی که بیشتر شرکت‌های معماری فرایند نظام‌مند و مشخصی را در این باره دنبال نمی‌کنند.

پژوهش‌های علمی بر اساس هدف پژوهش به ۳ دستۀ بنیادی، کاربردی، و تحقیق و توسعه تقسیم ‎می‌شوند.‏ استفاده از نتایج پژوهش می‌تواند به مدیران شرکت ساخت و ساز مشهد در ارزیابی عملکرد خود کمک کند. در این پژوهش بنا به توضیحاتی که ارائه خواهد شد، مدل کارت امتیازی متوازن‏ به عنوان مناسب‌ترین الگو برای طراحی مدل ارزیابی برگزیده شده است. همچنین ضمن بررسی فرایندهای کاری در شرکت‌های مهندسی مشاور معماری الگوی فرایندی «توماس و چو‏» به عنوان چارچوب تعریف شاخص‌های ارزیابی انتخاب شده است.

شرکت معماری در مشهد

مدل‌های ارزیابی عملکرد و انتخاب مدل مبنا

مدل‌های زیادی از جمله مدل سینک تاتل، ماتریس عملکرد، هرم عملکرد، مدل مدوری و استیپل، مدل کارت امتیازی متوازن‏، شاخص‌های کلیدی عملکرد و مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا و غیره در ارتباط با ارزیابی عملکرد مطرح هستند. مدل مورد استفادۀ شرکت‌های ساخت و ساز مشهد در حوزۀ ارزیابی عملکرد و قابلیت متناسب سازی (همسان شدن) مدل با خصوصیات صنعت ساخت، از بین مدل‌های مطرح شده برای ارزیابی عملکرد، سه مدل کارت امتیازی متوازن، مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا و مدل شاخص کلیدی عملکرد است. به این دلیل که این مدل‌ها شناخته شده‌ و فراگیر هستند. در این نوشتار سه مدل مذکور مورد بررسی مقایسه‌ ای قرار گرفته و مدل مبنا انتخاب شده است.

مدل های ساخت و ساز در مشهد

مدل‌های ارزیابی عملکرد

شاخص‌های کلیدی عملکرد: یکی دیگر از مدل‌هایی که برای ارزیابی‏ عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های مهندسی از جمله شرکت ساخت و ساز در مشهد مورد استفاده قرار می‌گیرد شاخص‌های کلیدی عملکرد است. در این ارتباط هر ساله انجمن‌های صنفی فعال در این حوزه شاخص‌هایی را برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و صنایع ساخت و ساز تعیین و در مجلات معتبر این رشته منتشر می‌کنند. این روش در اواخر دهۀ 9۰ توسط construction best practice program‏ در صنعت ساخت و ساز توسعه داده شده است.

مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا: از این مدل که از آن به عنوان مدل تعالی یاد می‌شود، در کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران به کار می‌رود و برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و تعالی سازمانی استفاده می‌شود. یکی از مهم‌ترین خصوصیات این مدل، تقسیم‌بندی معیارها به 2 بخش توانمندسازها (مدیریت سازمان) و نتایج (خروجی عملکردی سازمان) است. توانمندسازها، سیاست‌ها و فرایندهایی هستند که باعث پیشبرد کسب و کار می‌شوند و خروجی‌ها را بهبود می‌بخشند. نتایج، مقیاسی برای سنجش خروجی‌های کسب شده توسط سازمان هستند.

شرکت معماری در مشهد

کارت امتیازی متوازن: کارت امتیازی متوازن از زمان معرفی آن در سال ۱۹۹۲ توسط ‎کاپلان‏ و نورتون به عنوان روشی جدید در مدیریت سازمان‌ها به کارگرفته شده است. این مدل مبتنی بر ۴ وجه راهبردی یعنی بعد مالی، مشتری و بازار فرایندهای داخلی کسب و کار و بعد رشد و یادگیری است. درکنار مزایایی چون سادگی روش و کاربرد آن در مسائل جهان واقعی، جامعیت مدل از منظر امکان ایجاد توازن بین نتایج مالی و مشتری و اهداف راهبردی سازمان، و همچنین ایجاد توازن بین نتایج عملکردی ‏و فرایندهای سازمانی، از مزیت‌های بارز این روش است.

به بالای صفحه بردن