طراحی پلان های معماری

پروسه طراحی از فاز صفر تا فاز دو در شرکت کارمانی به شکل  ذیل برای کارفرمایان محترم انجام مپذیرد:

  • فاز صفر:

فاز صفر معماری شامل مطالعات و کسب اطلاعات در ارتباط با نیازهای پروژه و نیازهای کارفرما (که طی جلسات اولیه مفصلا به آنها پرداخته میشود) همچنین اقلیم، الزامات شرایط محیطی و قوانین و استانداردهاست. این فاز بر خلاف تصور بسیار حائزاهمیت میباشد و پرداختن بدان با رویکردی علمی و تفصیلی پایبست پروژه را شکل میدهد. بر همین اساس شرکت کارمانی در ابتدا تعامل و درک صحیح از خواسته ها و نیازهای کارفرمایان را اهم مسئله قرار داده سپس همه این داده ها را با سایر شرایط از جمله الزامات و مشاوره های خود بهینه سازی و عملی ساخته، سپس فاز یک را آغاز مینماید.

  • فاز یک:

 فاز یک معماری پیاده کردن اطلاعات کسب شده فاز صفر و تلفیق آن با تخصصهای علمی و تکنیکال تیم تخصصی شرکت کارمانی در قالب ارائه طرح ها و نقشه های اولیه یا نقشه های فاز یک می باشد و این نقشه ها که شامل پلان ها، نماها و مقاطع می باشند ضمن ارائه به صاحبکار قابلیت ارائه جهت اخذ مجوز های لازم برای ساخت به مراکز صدور پروانه اعم از شهرداری ها یا بخشداری ها را نیز دارا می باشد.

  • فاز دو:

نقشه های اجرایی فاز دو معماری که شرکت کارمانی آنها را بر اساس مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان مدیریت برنامه و بودجه تهیه می نماید و شامل ترسیم و ارایه نقشه هایی اجرایی ساختمان جهت اجرا یا ارائه به پیمانکاران می باشد که لیست این نقشه ها به شرح زیر می باشد:

 

پلان معماری، جدول نازک کاری، پلان اندازه گذاری، پلان کفسازی و مبلمان، پلان سقف کاذب، پلان تیپ بندی در و پنجره و ارجاعات (کدگذاری)، پلان نعل درگاه، پلان فونداسیون و کرسی چینی، پلان تیر ریزی، سایت پلان، پلان فاز دو بام، پلان تاسیسات مکانیکی (آبگرم و آبسرد ، گرمایش و سرمایش ، فاضلاب)، پلان تاسیسات الکتریکی، برش های فاز دو، نماها، بزرگنمایی سرویس بهداشتی، بزرگنمایی پله (برش و جزئیات اجرایی پله)، تیپ بندی در و پنجره، جزئیات اجرایی خاص پروژه که دقیقا مرتبط با همان پروژه باشد؛ ارائه جزئیات عمومی

به بالای صفحه بردن