گالری نمونه های انجام شده شرکت کارمانی در رابطه با پروژه های معماری یا دکوراسیون داخلی (طراحی ،نظارت ،اجرا) با کاربری های مسکونی -تجاری اداری- ویلا و فضای سبز  و غرفه و نمایشگاه: