گروه معماری و دکوراسیون داخلی کارمانی
مشهد – بلوار سجاد – بین چهارراه بهار و بزرگمهر – مجتمع تندیس – طبقه دوم – واحد ۲۰۳